Τελευταία επικαιροποίηση 17/07/2023
Χρόνος ολοκλήρωσης 34 λεπτά
Μέλη 45
Επικοινωνία με τον διοργανωτή των μαθημάτων
 • How to design your event
  • How to design your event
 • How to design your event accessible
  • How to design your event accessible
 • Learn about previous events organised by together.eu volunteers
  • Learn about previous events organised by together.eu volunteers
 • How can the European Parliament Liaison Offices help you to organise your event
  • How can the European Parliament Liaison Offices help you to organise your event
 • How to involve media and politicians in your event
  • How to involve media and politicians in your event
 • Test your knowledge!
  • Test your knowledge!
   10 xp