Φιλία, συναντήσεις και δυνατότητα συμμετοχής: Αυτό είναι το mazi.eu για τον Anton

Αποφάσισα να συμμετέχω στην πλατφόρμα mazi.eu επειδή αυτή δημιουργεί νέους πολίτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν θεσμικές πρωτοβουλίες όχι ακολουθώντας μια ιεραρχική λογική, αλλά ως κοινότητα. Πρόκειται για μια κοινότητα στην οποία η έννοια της εκπροσώπησης συνδέεται περισσότερο με τη συμμετοχή και τη δέσμευση, και όχι με την άμεση δημοκρατία.

Αυτό που μου έμεινε από την πλατφόρμα mazi.eu είναι ο ανθρώπινος παράγοντας: φιλίες, συναντήσεις, δικτύωση, δυνατότητα συμμετοχής, προσωπική δέσμευση προς τους εαυτούς μας και τους άλλους. Όλα αυτά όμως δεν αποτελούν αυτοσκοπό, καθώς οδηγούν και σε συγκεκριμένες θεσμικές απαντήσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα, ανατροφοδοτώντας την σκέψη μας. 

Έτσι, στην εκδήλωση EYE 2021, μου δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχω σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εκφράσω τις απόψεις μου στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· χάρη στα γραφεία των αντιπροσωπειών της ΕΕ στα κράτη μέλη, είχα τη δυνατότητα μαζί με άλλους νέους να ξαναμπώ στην σχολική αίθουσα ώστε να παρουσιάσω ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αγωγής του πολίτη σε νεότερους μαθητές.

Η ελευθερία είναι συμμετοχή.

Η ελευθερία είναι συμμετοχή