Η Ευρώπη στα σχολεία χάρη στην Carola και άλλους φίλους της κοινότητας mazi.eu


Έγινα μέλος της πλατφόρμας mazi.eu μετά την επιτυχία της εκστρατείας «Αυτή τη φορά ψηφίζω».

Για μένα, η ενεργός συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στα κοινά αποτελεί απαραίτητη αξία και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της πλατφόρμας είναι μια συναρπαστική πρόκληση. Χάρη στην πλατφόρμα mazi.eu, οι νέοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο και να επιδιώξουν την εκπλήρωση κοινών στόχων. Μάλιστα, μαζί με τους φίλους μου σκεφτήκαμε να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στα σχολεία μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Ελπίζω ακόμη περισσότεροι άνθρωποι να ενταχθούν στο δίκτυο αυτό.