Η δέσμευση της Natasha να μεταδώσει τα μηνύματα για τα Ευρωπαϊκά όργανα και το έργο τους

Ανήκω στο δίκτυο mazi.eu από τότε που δραστηριοποιήθηκα στην εκστρατεία «Αυτή τη φορά ψηφίζω».

Ο ακτιβισμός μου για την Ευρώπη προέκυψε από την ανάγκη να ενημερώσω τους συμπολίτες μου τόσο για την ύπαρξη, όσο και για τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιταλία. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, οργάνωσα και συμμετείχα σε μια σειρά συζητήσεων. Ανάμεσα στις σημαντικότερες εμπειρίες που αποκόμισα ήταν η ευκαιρία να συζητήσω με τους βουλευτές του ΕΚ και τους επικεφαλής των Γραφείων Συνδέσμου του ΕΚ, καθώς και η δυνατότητα να γνωρίσω άλλους νέους που είναι ένθερμοι Ευρωπαίοι όπως εγώ.