Οι νέοι θα πρέπει να έχουν μια θέση στο τραπέζι

Ως νέος Ευρωπαίος και εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας, αισθάνομαι υπεύθυνος για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ενδυνάμωση των νέων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, με στόχο τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, θα συμβάλει στο να γίνουν πιο εύρωστες οι δημοκρατίες μας, αλλά και στην καλλιέργεια μιας κοινής ταυτότητας, ενός κοινού ανήκειν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσχώρησα στην κοινότητα mazi.eu, για να ενθαρρύνω την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και να αποτελέσω μέλος μιας κοινότητας που βασίζεται σε κοινές αξίες και στην αμοιβαία προσήλωση στην προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Προκειμένου να σημειωθεί η αλλαγή που ζητούμε, ιδίως μέσω της ενδυνάμωσης των νέων, προσπαθώ να ενισχύσω τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων. Συχνά χρησιμοποιούμε το κλισέ ότι οι νέοι είναι το μέλλον, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να τους δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία να ακουστεί η φωνή τους και μια θέση στο τραπέζι, σήμερα. Ελπίζω πραγματικά ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα αποτελέσουν ένα βήμα για να αναδειχθούν οι νέοι στους κινητήριους μοχλούς μιας πιο βιώσιμης, δίκαιης και δημοκρατικής ΕΕ.

Réka, Hungary